Reference

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Modernizace výroby 8“ křemíkových desek

Vojenská nemocnice Olomouc

Rekonstrukce operačních sálů

Fakultní nemocnice Olomouc

Katetrizační sál v objektu D1

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Vestavba operačních sálů

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO

INTEN GROUP s.r.o.

Přístavba haly FORSCHNER – vestavba čistých prostor

Univerzita Palackého v Olomouci

Modernizace laboratoří fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci – Envelopě

LISS, akciová společnost

Rozšíření vývojového centra nanopovlaků

zavřít