Projekční služby

Jednou z hlavních činností EP Rožnov, a.s. je projektování staveb a to zejména v elektrotechnic­kém, automobilovém a farmaceutickém průmyslu, v optice a jemné mechanice, ve zdravotnictví, ve výrobě zdravotnické techniky i v dalších průmyslových oborech a občanské vybavenosti.

Projekty staveb zpracováváme ve všech stupních, a to pro novou výstavbu, rekonstrukce nebo modernizace staveb a rozšiřování výrobních kapacit.

Novinkou je možnost zpracování komplexní projektové dokumentace metodou BIM. BIM (Building Information Modeling) je trojrozměrný informační model budovy nebo technologického celku, který se využívá po celou dobu životnosti stavby (návrh, projekce, realizace, facility management).

BIM model představuje strukturovanou databázi informací o jednotlivých prvcích modelovaného objektu a využívají ho všichni, kdo do procesu přípravy, tvorby a realizace projektu vstupují.

BIM model se využívá již v průběhu projekčních prací ke koordinaci a optimalizaci jednotlivých stavebních částí, lze provádět analýzy a simulace, které investorovi již v průběhu projekčních prací dávají představu o konečné podobě díla. Tyto kroky vedou k efektivnímu využití investičních nákladů a výraznému snížení vícepráci při realizaci díla. BIM model obsahuje komplexní 3D model objektu, ze kterého se generuje standardní technická dokumentace.

Naše společnost zpracovává i nejnáročnější projekty staveb, zejména využitím širokého spektra potřebných specialistů, z nichž mnozí jsou autorizovanými techniky a inženýry:

 • hlavní inženýři
 • výrobní technologie
 • stavebně architektonické řešení
 • statika
 • inženýrské sítě a inženýrské stavby
 • vzduchotechnika
 • tepelná a chladicí technika
 • sanitární technika
 • speciální trubní a distribuční systémy
 • silnoproudá elektrotechnika
 • slaboproudá a zabezpečovací technika
 • řídicí systémy a regulační technika

zavřít