Realizace staveb

Jednou z hlavních činností EP Rožnov, a.s. je realizace staveb a inženýrská činnost v oborech elektrotechnika, automotive, farmacie, optika, zdravotnické technice, zdravotnictví a v dalších průmyslových oborech a občanské vybavenosti.

Realizace staveb provádíme v rámci nové výstavby, rekonstrukcí nebo modernizací, a to formou dodávky „na klíč“ nebo jako dodávky, případně subdodávky, dílčích částí staveb včetně dodávky technologie a technologic­kých celků.

V rámci realizace staveb naše společnost zajišťuje rovněž servisní činnost:

  • záruční a pozáruční servis
  • pravidelné prohlídky a revize technologických zařízení staveb

Inženýrská činnost je nedílnou součástí služeb poskytovaných EP Rožnov, a.s. a je členěna do dvou částí v rámci:

Projektů staveb:

  • projednání dokumentace u příslušných orgánů a institucí
  • zajištění souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací
  • zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Realizace staveb:

  • technický dozor investora
  • zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu
  • zajištění subdodavatelů stavebních částí a technologie
  • řízení stavby a koordinace jednotlivých fází výstavby
  • autorský dozor

zavřít