Realizace staveb

Realizace staveb je dalším krokem k vybudování čistých a výrobních prostor, které jsou pro naše zákazníky výchozím bodem k uskutečnění jejich podnikatelských cí­lů.

Nabízíme výstavbu nových i rekonstrukce stávajících čistých prostor, vč. kompletního technického zařízení budov, tzn. vzduchotechniky, chlazení, topení, trubních rozvodů, silnoproudých rozvodů, systému měření a regulace a dalších provozních souborů.

Máme vlastní výrobu a montáž komponentů pro vestavbu čistých prostor, které jsou vyráběny a kompletovány v našich výrobních prostorách vybavených moderními technologiemi.

Rekonstrukce a rozšiřování výrobních kapacit umíme realizovat bez přerušení výrobního procesu.

Realizace a řízení stavby

 • příprava realizace stavby
 • řízení a kontrola prováděných prací
 • dodavatelské činnosti
 • vlastní dodávky čistých prostor
 • koordinace stavební a technologické části stavby
 • provedení stanovených zkoušek
 • uvedení do provozu a zkušební provoz
 • výkon technického dozoru investora
 • inženýrská činnost ve všech fázích výstavby
 • zastupování investora při projednávání změn
 • kvalifikační měření čistých prostorů (IQ, OQ)
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • příprava kolaudačního řízení pro investora
 • zastupování investora při kolaudačním řízení
 • záruční a pozáruční servis

zavřít