Operační sály EP MEDICAL

Nabízíme komplexní služby v návrhu a realizaci operačních sálů a zázemí, JIP, ARO, laboratoří, specializovaných pracovišť a klinik.

Více než 25 let působení v oblasti vestaveb operačních sálů nám dalo dostatek znalostí a zkušeností, abychom postupně vyvinuli a společně s naší dceřinou společností EPIGON spol. s r.o. také vyráběli multifunkční systém operačních sálů EP MEDICAL.

Operační sály EP MEDICAL se vyznačují:

  • vysokou variabilitou a kompaktností všech prvků systému
  • konstrukcí, která umožňuje snadnou integraci vnitřního vybavení
  • snadným přístupem k zařízením na operačním sále
  • jednoduchou montáží a případnou demontáží jednotlivých komponentů
  • snadnou čistitelností a dezinfekcí povrchů
  • vybavením pro ještě vyšší komfort práce personálu
  • moderním designem, který podtrhuje kompaktnost, čistotu a funkčnost operačních sálů

Multifunkční systém operačních sálů EP MEDICAL splňuje nejnovější funkční a technické požadavky pro zdravotnická zařízení a zohledňuje specifika potřebná k zabezpečení výkonů na operačních sálech.

Navrhování a realizace operačních sálů zahrnuje komplexní řešení stavby nebo vestavby operačních sálů, vzduchotechniky, chlazení, trubních rozvodů, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, systému měření a regulace a dalších provozních souborů.

Stěnový systém

Stěnový systém byl vyvinut speciálně pro zdravotnictví jako systém vestavby operačních sálů a zázemí k zajištění pracovního prostředí s definovanou třídou čistoty v souladu s požadovanými normami a předpisy pro čisté prostory.

Předností je jeho vysoká variabilita, konstrukční řešení umožňuje snadnou integraci vnitřního vybavení, řídících a funkčních systémů i snadnou instalaci rozvodů energií a médií, vč. umístění jejich koncových prvků. Stěny mohou být doplněny integrovaným pharma prosklením a ochranou proti RTG záření.

Stěnový systém se skládá ze samonosné ocelové konstrukce, na kterou jsou instalovány obkladové panely v dělené nebo plné skladbě. Obkladový panel je tvořen nerezovým pláštěm s povrchovou úpravou provedenou práškovým vypalovaným lakem (Komaxit) s možností doplnění o antibakteriální složku. Barevné řešení panelů lze zvolit ze široké škály odstínů RAL nebo NCS.

Konstrukční skladba vestavby umožňuje, v případě potřeby, jednoduchou demontáž panelů a prvků z funkční strany operačního sálu bez prašných procesů. Styk panelů je ošetřen silikonovým tmelem. Panely jsou vodivě pospojovány pro eliminaci statického náboje.

Dveře

Dveře jsou nedílnou součástí celého systému vestavby operačních sálů a jsou vyráběny v široké škále variant. Mohou být posuvné nebo otočné a to manuálně nebo automaticky, plné nebo s integrovaným pharma prosklením, s magneticky nebo elektricky ovládanou žaluzií i s akustickou nebo RTG úpravou. Otevírání dveří může být řešeno bezdotykovým ovládáním. Dveře jsou vyráběny ze stejných materiálů s možností povrchových úprav jako stěnový systém.

Integrovaný kovový nábytek

Součástí vestavby operačních sálů mohou být skříně na šicí a ostatní operační materiál a prokládací skříně, které jsou plně integrovány ve stěnovém systému.

Kovové kazetové podhledy

Kovové kazetové podhledy jsou konstruovány modulově. Pro základní modul podhledu jsou vyráběny další jednotlivé komponenty, např. vzduchotechnické nástavce, laminární pole, svítidla, technologické kazety. Variantně jsou podhledy doplněny i akustickou výplní pro omezení přenosu hluku mezi jednotlivými pracovišti. Dle montážní dokumentace se do nosného rastru podhledu osazují všechny projektované komponenty, které se napojí na příslušná média. Podhled se následně uzavírá jednotlivými kazetami. Spáry v podhledu se tmelí silikonovým tmelem. Přístup do integrovaných podhledů je umožněn vstupními (technologickými) kazetami.

Laminární pole

Laminární pole Pure Zone zajišťuje požadovanou třídu čistoty v operačním poli na operačních sálech. Je to koncový člen vzduchotechniky sloužící pro přívod čistého vzduchu zakončený laminarizátorem pro usměrnění proudění. Laminární pole Pure Zone je standardně vybaveno vlastním zdrojem osvětlení s možností plynulé změny intenzity osvětlení.

Ostatní komponenty VZT

Přívodní filtrační nástavce, přívodní a odvodní anemostaty, odtahové VZT mřížky jsou koncovými prvky, které jsou integrovány do stěnového nebo podhledového systému vestavby operačního sálu nebo jeho zázemí a slouží pro přívod nebo odvod vzduchu z těchto místností.

Svítidla

Svítidla jsou osazena do kovového kazetového podhledu a jsou nabízena v široké škále světelných výkonů. Jsou vyráběna v provedení s optickou mřížkou a sklem, s krytím IP 65 a s elektronicky stmívatelnými předřadníky. Světelnými zdroji jsou zářivkové nebo LED trubice.

Podlaha

Podlaha je rovněž nedílnou součástí celé vestavby operačního sálu a výběrem vhodného designu a kombinace barev dotváří celkovou kompaktnost operačního sálu. Nejčastěji používaným materiálem je homogenní PVC v antistatickém provedení, které je snadno udržovatelné. Druhou variantou jsou lité epoxidové stěrky. Tato varianta umožňuje dosáhnout bezespárého povrchu. U obou systémů jsou provedeny tzv. fabiony, které eliminují nečistitelná místa v přechodu mezi podlahou a stěnovým systémem.

Povrchová úprava jednotlivých komponentů vestavby operačního sálu EP MEDICAL splňuje náročné hygienické požadavky a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci.

Vybavení operačního sálu a zázemí

Uživatelskému komfortu přikládáme velkou váhu. Ani nejmodernější technologie a nejpropracovanější technický návrh nepomohou, když je užívání nepříjemné. Proto k našim operačním sálům nabízíme řadu zařízení a doplňků, které Vám především usnadní a také zpříjemní Vaši náročnou práci.

Náhledový monitor

je integrován ve stěnovém systému a umožňuje lékařům na sále přehledně zobrazit potřebné dokumenty. K jeho ovládání slouží výklopná klávesnice a dálkový ovladač.

Výklopná klávesnice

Výklopná klávesnice v našich operačních sálech EP MEDICAL splňuje díky mini-gap konstrukci a omyvatelnému povrchu požadavky nemocničního provozu. Mimo dobu používání lze klávesnici zaklopit do stěnového systému a uspořit tak cenný prostor operačního sálu.

Operační svítidla s LED zdroji a video systémem

V rámci vestaveb operačních sálů dodáváme vysoce výkonná operační svítidla s LED zdroji a s možností instalace video systému. U těchto svítidel lze zvolit příslušenství i možnosti nastavení jednotlivých parametrů (např. barevná chromatičnost, intenzita osvětlení, geometrie osvětlení operačního pole) dle Vašich potřeb.

Multifunkční panel

je osazen do stěnového systému a slouží k ovládání a sledování důležitých provozních parametrů na operačním sále a k zobrazování požadovaných aktuálních dat jako je čas, teplota, vlhkost vzduchu na operačním sále, tlak medicinálních plynů atd. Na jednom místě získáte okamžitou kontrolu nad všemi zařízeními v operačním sále.

Audio systémy

jsou další možností, jak zpříjemnit průběh náročné operace. Díky ozvučení operačního sálu a audiosoustavě s jednoduchým ovládáním se operační sál posune do další dimenze.

Hodiny

Přesný čas je nezbytný. Díky analogovým nebo digitálním hodinám jej budete vidět okamžitě. Kromě funkčního požadavku mohou hodiny splnit i ten designový díky mnoha variantám vzhledu a typu ciferníku.

Nábytek

Všechny nástroje a potřebný materiál musí být na správném místě. Konfiguraci nábytku plně přizpůsobujeme Vašim potřebám a také v souladu s barevným řešením operačních sálů.

Nerezové mycí žlaby

vyrábíme v různých velikostech s bateriemi, které dávkují vodu na základě snímání bezdotykového čidla. Součástí mohou být i dávkovače dezinfekce s bezdotykovým ovládáním nebo s mechanickým dávkováním.

Na základě komplexnosti poskytovaných služeb a našich dlouholetých zkušeností nabízíme funkční operační sály s variabilním řešením dle Vašich individuálních požadavků, s vybavením, které je integrováno v systému vestavby a zvyšuje komfort práce personálu a s designem, který podtrhuje čistotu, kvalitu a kompaktnost celého operačního sálu.

Konfigurátor operačního sálu


zavřít