Společnost

O nás


Jsme první společností v České republice, která se věnovala a nadále věnuje komplexním řešením čistých prostor. Společně s našimi dceřinými společnostmi zajišťujeme kvalitní a moderní přístup. Dlouholeté působení na domácím a zahraničním trhu je výsledkem tvrdé práce zaměstnanců naší společnosti a je také zárukou inovativního řešení vašich představ a potřeb. Náš projekční a realizační tým se skládá ze zkušených profesionálů, kteří se postarají o kvalitní realizaci Vašich čistých prostor. Projekční, inženýrské a realizační služby v oblasti elektrotechnickém, automobilovém a farmaceutickém průmyslu, optiky, zdravotnické výroby, zdravotnictví, občanské výstavby a průmyslové výstavby poskytujeme zákazníkům nejen v České Republice, ale i v zahraničí.

Historie společnosti

1959
Založení projekčního střediska Tesla Rožnov. Výroba vakuové techniky, později polovodičové součástky.
1964
Vznik prvních projektů v oblasti klimatizačních zařízení a čistých prostor.
1982
Vznik společnosti Elektroprojekta Rožnov, která založila tradici náročných, a zejména čistých prostor.
1983
Vypracování studie „Čistá pracoviště pro elektrotechniku” jako základ pro typizační směrnici „Čisté prostory pro elektrotechniku”.
1991
Mezi léty 1984–1991 Elektroprojekta Rožnov vyprojektovala a inženýrsky zabezpečila celkem 4500 m2 čistých prostor.
1992
29. dubna byla Elektroprojekta Rožnov zapsána do obchodního rejstříku jako akciová společnost.
2000
Získání významných klientů v oblasti farmacie, mezi které např. patřil: Noventis Zlín, VÚVEL Brno, INC Czech Republic. Včetně řady zahraničních.
2010
Odsouhlasení změny obchodní firmy Elektroprojekta Rožnov, a.s. na EP Rožnov a.s.
2017
Společnost oslavila 25. výročí založení akciové společnosti a 35 let od vzniku společnosti.

Zobrazit celou historii

Integrovaný systém managementu

Integrovaný systém managementu (ISM) EP Rožnov, a.s. je certifikován společností Lloyd´s Register Quality Assurance dle standardů systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a je základním předpokladem pro poskytování kvalitních služeb a dosahování maximální spokojenosti našich zákazníků, omezení dopadu činnosti společnosti na životní prostředí a zajištění zdraví a bezpečnosti při práci jak vlastních zaměstnanců, tak zaměstnanců svých subdodavatelů a zákazníků.

Rozsah certifikace je uplatněn na: Projektování, inženýrská činnost, dodávky a řízení staveb, včetně technologií, pro průmysl elektrotechnický, automobilový, farmaceutický, potravinářský, optiku a jemnou mechaniku, zdravotnictví a výrobu zdravotnické techniky. Projektování, dodávky, montáž, validace a servis čistých prostorů a souvisejících komponentů.

Politika integrovaného systému managementu

EP Rožnov, a.s. chce být spolehlivým a všestranným partnerem pro zákazníka při přípravě a realizaci jeho investičních záměrů.

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti projekční, inženýrské a dodavatelské činnosti v nejvyšší kvalitě, které jsou předpokladem dosažení spokojenosti a podnikatelských cílů našich zákazníků.

Vedení společnosti trvale usiluje o vytváření podmínek pro stabilizovaný a motivovaný tým svých zaměstnanců.

Zároveň si je EP Rožnov, a.s. plně vědoma své zodpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce.

Společnost má zavedený integrovaný systém managementu (QMS – EMS – BOZP) a vedení společnosti odpovídá za jeho efektivnost.

Vedení společnosti se, ve prospěch rozvoje společnosti, zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů zavazuje:

 • k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu,
 • k vytváření vhodných pracovních podmínek a podmínek pro profesní i osobní rozvoj zaměstnanců,
 • k rozvoji firemní kultury,
 • k udržování otevřené komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými stranami (tj. zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vlastníci, orgány státní správy a příslušné instituce),
 • zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky, týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví,
 • k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, vč. projednání s pracovníky společnosti.
 • k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění a vzniku odpadů,
 • k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se společnost zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP a k plnění závazných povinností v oblasti EMS.

Vedení společnosti očekává od všech svých zaměstnanců:

 • kvalitní, profesionální a zodpovědný přístup k práci,
 • podílení se na zlepšování integrovaného systému managementu ve všech činnostech společnosti,
 • zodpovědný přístup k nebezpečím v oblasti BOZP a k ochraně životního prostředí.

Politika integrovaného systému managementu je platná a závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 31. 01. 2020

Společnosti ve skupině


E.P.I., s.r.o.

Výrobní, stavební, dodavatelská a montážní firma především v oblasti dodávek čistých prostorů. Pro EP Rožnov, a.s. zabezpečuje především montáž a dodávku výrobků do čistých prostor (zdravotnictví, farmacie, elektrotechnický průmysl).

Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
info@epiroznov.cz | +420 571 613 887


EP Development RPR a.s.

Společnost se zabývá správou a pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s cílem tyto nemovitosti dále zhodnocovat.

Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
info@epdevelopment.cz


Elektroprojekta Slovakia, s.r.o.

Poradenská, konzultační, zprostředkovatelská činnost v rozsahu předmětu podnikání EP Rožnov, a.s., na území Slovenské republiky a jihovýchodních států Evropy.

Vajanského 58, 921 01 Piešťany, SLOVENSKO
epslovakia@epslovakia.sk | +421 838 790 2187


PIPE SYSTEMS s.r.o.

Dodávky a montáže technologických trubních rozvodů pro elektrotechnický, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, ručně nebo orbitálně automaticky svařované, včetně koaxiálního provedení. Technický dozor a revize.

Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
info@pipesystems.cz | +420 571 620 385


EPIGON spol. s r.o.

Vyrábí, dodává a montuje výrobky pro čisté prostory vhodné pro použití v elektrotechnickém průmyslu, automobilovém průmyslu, farmacii, zdravotnictví, potravinářství, optice, jemné mechanice, chemii apod.

Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
epigon@epigon.cz | +420 571 655 171

Členství v organizacích


Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Individuální členství zaměstnanců EP Rožnov, a.s.


Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Okresní středisko Vsetín

Členství EP Rožnov, a.s.


ISPE – International Society for Pharmaceutical Engineering

Členství zaměstnanců EP Rožnov, a.s.


Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Členství EP Rožnov, a.s.

Podporujeme

Foosforlife Team Czech Republic

Na nejprestižnější soutěži světa World Series by Leonhart ve stolním fotbale, která se konala v německém St. Wendelu, zvítězila Česká republika v soutěži národů. Čeští sportovci se tak stali mistry světa! Naše radost ze zisku titulu světových šampiónů pro národní barvy umocňuje navíc skutečnost, že jsme mohli být hrdými sponzory klubu Foosforlife Czech Republic, jehož hráči jsou součástí českého reprezentační­ho týmu.

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Finančně jsme napomohli neziskové organizaci Diakonie ČCS – středisko Vsetín v projektu Domov Vyhlídka. I díky této pomoci tak může vzniknout nový domov pro 18 seniorů.

Handball club Zubří

Dlouhodobě podporujeme extraligový házenkářský klub HC ROBE Zubří, jehož historie sahá až do roku 1929. Stabilita a fair play hodnoty sportovního klubu HC ROBE Zubří jsou blízké filozofii naší společnosti, a proto máme radost z každého vítězství, které můžeme i díky této spolupráci společně sdílet.

Jediný akcionář

E.P.I., s.r.o.
IČ: 496 10 163

Tvarůžkova 2740,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zavřít