Meopta – optika, s.r.o.

Investor: Meopta – optika, s.r.o., Přerov
Místo stavby: Areál Meopta – optika, s.r.o., Přerov
Objednatel: Meopta – optika, s.r.o., Přerov
Rozsah prací: 1. Vypracování projektové dokumentace ve třech stupních (DSP, TDW, DPS)
2. Komplexní zhotovení stavby ve sdružení s firmou Subterra a.s. Praha
Zpracování PD: 09/2009 – 06/2010
Doba výstavby: 05/2010 – 05/2011
Investiční náklady: 53,7 mil Kč

 

Rekonstrukce objektu pro výzkum a vývoj s cílem vybudovat:

  • Moderní vývojové pracoviště s patřičným technickým a přístrojovým vybavením.
  • Moderní optické centrum pro zajištění plné samostatnosti fir­my.
  • Nové laboratoře pro laserová měření a montáž výrobků, vyžadujících definovanou třídu čistoty.
  • Vybudování školícího centra, využívaného i vysokými školami.

Technická data stavby:

  • Zastavěná plocha: 1 362 m².
  • Obestavěný prostor: 2 3085 m³.
  • Rekonstruovaná plocha: 5 430 m².
  • Z toho čisté prostory tř. 6 dle ISO 14644–1: 90 m².