Meopta – optika, s.r.o.

Investor: Meopta – optika, s.r.o.
Místo stavby: Kabelíkova 2682/1, Přerov
Objednatel: Meopta – optika, s.r.o.
Rozsah prací: generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 09/2011 – 02/2012
Realizace stavby: 06/2012 – 04/2013
Investiční náklady: 38 mil. Kč

 

Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, pro výběr dodavatele stavby a pro provádění stavby.

Kompletní realizace stavby, včetně dodávky čistých prostor a jejich ošetření technikou prostředí.

Předmětem projektové dokumentace byla rekonstrukce vymezené části stavby ve 4.NP objektu M5. Rekonstrukcí byly vybudovány čisté prostory třídy čistoty ISO 6 (dle ISO 14644 – 1) a lokálně třídy čistoty ISO 5 a ISO 4 (dle ISO 14644 – 1), včetně materiálových a personálních propustí. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování strojovny VZT a chlazení.

Technická data stavby:
Celková plocha čistých prostor: 385 m2.
Z toho čisté prostory třídy čistoty ISO 4 (dle ISO 14644–1): 4 m2, třídy čistoty ISO 5 (dle ISO 14644–1): 51 m2, třídy čistoty ISO 6 (dle ISO 14644–1): 330 m2.