Farmacie, zdravotnické prostředky

  Zpět

VUAB Pharma a. s.

Inovované injekce – vybudování nového farmaceutického provozu s novou výrobní linkou

Fermentas UAB

Rekonstrukce a nástavba výrobního objektu

PLIVA Lachema a.s.

Rekonstrukce objektu pro laboratoře výroby Oxaliplatinu a Irinotekanu

Gambro Czech Republic s.r.o.

Rekonstrukce a výstavba objektů pro výrobu dialyzačních setů / I. etapa

Finepharm a.s.

Modernizace výroby API

VUAB Pharma, a.s.

Rekonstrukce prostor na výrobní laboratoře, dodávka a instalace technologického zařízení