Elektrotechnika

  Zpět

ABB s.r.o.

Rozšíření výrobních kapacit

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Vybudování čistého prostoru v objektu V12

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Linka pro vývoj a výrobu produktů na Si deskách 150 mm, obj. M1 – inovace technologie

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Objekt M1 – zvýšení efektivity výroby čipů

Tesla Blatná, a.s.

Výzkumně-vývojová laboratoř pro senzory a integrované senzorové sítě

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Objekt M1 – zvýšení efektivity výroby čipů – stavební část a vzduchotechnika

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Rekonstrukce objektů M8 a PM8

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Přemístění a rozšíření leštění Si desek v objektu M10