Historie společnosti

Historie naší společnosti sahá až do roku 1959! V tomto roce bylo založeno projekční středisko Tesly Rožnov. Toto středisko se specializovalo na výrobu vakuové techniky a později na výrobu aktivních polovodičových součástek. Od roku 1964 zde postupně vznikaly projekty prvního klimatizačního zařízení a prvních čistých prostor.

Projekční středisko Tesly Rožnov bylo předchůdcem společnosti Elektroprojekta Rožnov. Tato projektová a inženýrská organizace působící od roku 1982 založila tradici náročných, a zejména čistých prostor. Jedním z jejích odštěpných závodů se stal právě závod v Rožnově pod Radhoštěm, který byl ze všech závodů Elektroprojekty Praha personálně největší a ve svém oboru měla firma největší zkušenosti.

V roce 1983 objednalo Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu u Elektroprojekty Rožnov vypracování studie „Čistá pracoviště pro elektrotechniku“. Na jejím základě a za spolupráce ČVUT Praha – FS, VÚ vzduchotechniky Praha a firmy Janka Praha vznikla a v roce 1985 byla ministrem schválena typizační směrnice „Čisté prostory pro elektrotechniku“, jako první komplexní a ucelený materiál u nás, věnující se této problematice.

V oblasti vlastní projektové činnosti bylo hlavním zákazníkem Elektroprojekty Rožnov Generální ředitelství Tesla elektronické součástky se svými závody. V té době se masově rozvíjela výroba integrovaných obvodů, které se vyráběly především v Rožnově a v Piešťanech. Byly rekonstruovány nebo nově postaveny tisíce čtverečních metrů čistých prostor.

V letech 1984–1991 Elektropro­jekta Rožnov vyprojektovala a inženýrsky zabezpečila celkem 4500 m2 čistých prostor se zázemím a náročnou energetickou infrastrukturou.

V tomto období zažívala Elektroprojekta Rožnov dynamický rozvoj, jak po stránce personální a odborné, ale také v oblasti materiálního vybavení.

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

V roce 1990 se z Elektroprojekty Rožnov stal státní podnik. O dva roky později byl schválen privatizační projekt a dne 29. dubna 1992 byla Elektroprojekta Rožnov zapsána do obchodního rejstříku jako akciová společnost.

Více než pětadvacetiletá tradice znalostí a zkušeností společnosti EP Rožnov, a.s. v oblasti komplexních řešení čistých prostor je zárukou kvality a spolehlivosti!

Od počátku 90. let, v důsledku negativního vývoje v elektrotechnickém průmyslu, se začala společnost orientovat i na jiné oblasti. Rozsah projekční a realizační činnosti společnosti se tak postupně rozšířil kromě elektrotechniky, také do farmacie, zdravotnictví, optiky, výroby zdravotnické techniky a ostatní průmyslové výstavby.
Realizovali jsme první projekty v Galeně Opava, Biointeru Praha a také v oblasti zdravotnictví.

Stojíme za rekonstrukcí operačních sálů JIP i lůžkové části např. v nemocnici v Piešťanech, ve Frýdku–Místku, v Karviné–Ráji, ve Valašském Meziříčí a ve Zlíně. V roce 1991 působila naše společnost jako technický dozor investora při výstavbě Fakultní nemocnice Praha–Motol.

Po téměř deseti letech byly obnoveny investice do elektroniky a Tesla Sezam, a.s. začala v Rožnově vyrábět pro komunikační firmu Motorola čipy bipolární technologií na 4“ Si deskách. Proto se rekonstruovaly čisté prostory v objektu M1 i M8 a postupně se zvyšovaly kapacity výroby, což do roku 2001 představovalo rekonstrukci cca 5500 m2 čistých prostor. V roce 1999 se rekonstruovaly i čisté prostory pro Terosil a.s. a zahájily se rekonstrukce pro SEI a.s. Piešťany.

Konec 20. století byl také charakteristický rozvojem farmaceutického průmyslu a Elektroprojekta Rožnov, a.s. realizovala čisté prostory v Plivě–Lachemě Brno. Byly započaty i první projekty v Meoptě – optice v Přerově, která se stala jedním z nejvýznamnějších zákazníků Elektroprojekty Rožnov, a.s.

Ve farmaceutickém odvětví jsme od roku 2000 získali nové klienty nejen v ČR, a to např. Noventis Zlín, VÚVEL Brno, ICN Czech Republic, ale i v zahraničí např. Sanitas Kaunas v Litvě, Grindeks Pharma Riga v Lotyšsku, Fermentas VUAB v Litvě, Ria Panda v Moskvě, Q-TEC ve Švýcarsku.

Pro stálé zákazníky jako byla Pliva–Lachema Brno a Hoechst– iotika v Martině byla postupně realizována výstavba analytických laboratoří pro práci s cytostatiky, PT substance, prostory pro výrobu CTS tablet, Pilot-Plant, laboratoře výroby Oxaliplatinu a Irinotekanu, mikrobiologie, rovněž výstavba čistých prostor pro balící linku a jiné další.

V oblasti výroby zdravotnické techniky byl pro MPH Medical Devices v Přelouči postaven ve dvou etapách závod na výrobu a montáž dialyzačních setů. Nejvýznamnější stavbou ve zdravotnictví byla v tomto období výstavba a rekonstrukce Státní slezské nemocnice v Opavě. Pokračovaly také rekonstrukce v Nemocnici Karviná–Ráj, v Karvinské hornické nemocnici, v Nemocnici v Novém Městě na Moravě, ve FN Ostrava, v Nemocnici Milosrdných bratří Brno, ve VFU Brno a dalších.

EP Rožnov | profesionální čisté prostory

Vzhledem k rozsahu a rozšíření nabízených služeb byl již stávající název společnosti Elektroprojekta Rožnov, a.s. nedostačující, proto byla na mimořádné valné hromadě odsouhlasena změna obchodní firmy Elektroprojekta Rožnov, a.s. na EP Rožnov, a.s. s platností od 1. ledna 2010.

Jsme první společností v České republice, která se věnovala a nadále věnuje komplexním řešením čistých prostor.

Společně s našimi dceřinými společnostmi zajišťujeme kvalitní a moderní přístup nejen v oblasti zdravotnictví.

Dlouholeté působení na domácím a zahraničním trhu je výsledkem tvrdé práce zaměstnanců naší společnosti a je také zárukou inovativního řešení vašich představ a potřeb.

Náš projekční a realizační tým se skládá ze zkušených profesionálů, kteří se postarají o kvalitní realizaci Vašich čistých prostor.

Projekční a realizační služby v oblasti elektrotechniky, farmacie, optiky, zdravotnické výroby, zdravotnictví, občanské výstavby a průmyslové výstavby poskytujeme zákazníkům nejen v České Republice, ale i v zahraničí.

Mezi nejvýznamnější zakázky, které jsme realizovali již jako EP Rožnov, a.s. patří v oblasti výroby zdravotnické techniky vybudování výrobního areálu pro montáž dialyzačních setů, včetně výstavby nové výrobní a skladovací haly a rekonstrukce administrativní budovy pro Gambro Czech Republic s.r.o. v Přerově.

Pro společnost Meopta-Optika s.r.o. průběžně realizujeme rekonstrukce výrobních prostor pro výrobu optických výrobků, např. čistá buňka, čisté prostory pro fotochemii a pro vakuové aparatury, prostory pro montáž RTG převaděčů atd. Stejně tak proběhla rekonstrukce objektu pro výzkum a vývoj.

Ve zdravotnictví se jedná především o zakázky vestaveb operačních sálů a zázemí například pro Perfect Clinic a Fakultní Thomayerovu nemocnici v Praze nebo projekční i realizační rekonstrukce jednotlivých částí Karvinské hornické nemocnice, Nemocnice Karviné–Ráj, Nemocnice Znojmo a jiných dalších.

V oblasti elektrotechniky je naším dlouholetým zákazníkem také společnost ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., pro kterou rekonstruujeme čisté prostory pro výrobu čipů, pro stále vyšší integraci, kapacitu i velikosti Si desek. V roce 2011 zde byly vybudovány nejmodernější čisté prostory pro fotolitografii ve střední Evropě (třída čistoty 4 dle ČSN EN ISO 14644–1).

Mezi zahraniční zákazníky patří i společnost Pulsar v Moskvě, kde jsme prováděli rekonstrukci objektů pro výrobu mikroelektronických komponentů.

Největší zakázkou v letech 2011–2012 je rekonstrukce objektů ABB s.r.o., kde jsme jako generální projektant i dodavatel rekonstruovali výrobní prostory pro výrobu výkonových polovodičových součástek. Celkem se jednalo o více než 1500 m2 čistých prostor.

Více než 25 let znalostí a zkušeností stojí za úspěchem společnosti EP Rožnov, a.s v oblasti komplexních řešení čistých prostor. Výsledkem našeho nasazení a naší práce jsou nejen spokojení zákazníci a dlouholetí klienti, ale také profesionálně odvedená práce na našich projekčních i realizačních zakázkách.


zavřít