Karvinská hornická nemocnice a.s.

Investor: OKD, a.s.
Místo stavby: Karvinská hornická nemocnice, a.s., Karviná – Nové Město
Objednatel: Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Rozsah prací: Projektová dokumentace – v označených akcích i realizace.
Zpracování PD: Postupně v r. 2006 – 2013
Realizace: 2006 – 2013
Investiční náklady: 111 mil. Kč

 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby.

Technická data stavby:
Postupně byly zpracovány následující akce:

 • Úniková cesta „C“, rekonstrukce výtahů
 • Instalace magnetické rezonance (360 m2)
 • Modernizace vestibulu a vchodu do KHN (300 m2)
 • Rekonstrukce rehabilitačního oddělení (970 m2 včetně dodávky VZT)
 • Úprava snímkovny RTG
 • Úprava části IV. NP objektu „B“
 • Mamograf
 • Operační trakt 3. NP (200 m2) – včetně kompletní realizace
 • Rekonstrukce lůžkového oddělení obj. A (500 m2)

Poznámka: V roce 2001 – 2004 byla pro KHN zpracována PD + realizace akcí:

 • Rekonstrukce 2 operačních sálů a chirurgické JIP (6 lůžek)
 • Mezioborová JIP ( 9 lůžek s iktovou jednotkou – 520 m2 )
 • Investiční náklady celkem : 39 mil Kč