Karvinská hornická nemocnice a.s.

Rekonstrukce a modernizace objektů


2013

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby.
Postupně byly zpracovány následující akce:

 • Úniková cesta „C“, rekonstrukce výtahů
 • Instalace magnetické rezonance (360 m²)
 • Modernizace vestibulu a vchodu do KHN (300 m²)
 • Rekonstrukce rehabilitačního oddělení (970 m² včetně dodávky VZT)
 • Úprava snímkovny RTG
 • Úprava části IV. NP objektu „B“
 • Mamograf
 • Operační trakt 3. NP (200 m²) – včetně kompletní realizace
 • Rekonstrukce lůžkového oddělení obj. A (500 m²)
 • Chirurgické JIP (6 lůžek)
 • Mezioborová JIP ( 9 lůžek s iktovou jednotkou – 520 m² )

zavřít