Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Objekt SO 03 – Pavilon O


Rozsah prací: generální projektant

Zpracování PD: 11/2020 – 04/2021

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje zahájila přípravu rekonstrukce objektu SO 03 – Pavilon O, který se nachází v areálu nemocnice.

Naše společnost se stala generálním projektantem a zpracovala kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele, pro vydání změny stavby před dokončením, vč. inženýrské činnosti. Součástí byla i projektová dokumentace zdravotnické technologie.

Projektová dokumentace byla řešena systémem BIM v úrovni detailu LOD 300, který umožňuje koordinaci a optimalizaci jednotlivých stavebních částí a energetických zdrojů i efektivní využití investičních a následně provozních nákladů. Tato jednostupňová projektová dokumentace řeší nové aktualizované požadavky jednotlivých oddělení nemocnice na prostorové, dispoziční a funkční vybavení v rámci jednotlivých rekonstruovaných podlaží proti původnímu návrhu v projektu pro stavební povolení z roku 2009. Upravuje dispoziční a funkční uspořádání ve stavebním řešení a v návaznosti na to i v profesích technického zařízení budov.

Celková rekonstrukce stávajícího objektu SO 03 – Pavilonu O je navržena pro vnitřní prostory 2.NP až 5.NP. Ve 2.NP bude umístěn ambulantní trakt ORL se zázemím, ve 3.NP cévní oddělení se zákrokovým sálem a zázemím, lůžkový trakt s potřebným zázemím. Ve 4. NP jsou navrženy ORL ambulance se zázemím a lůžkový trakt. Do 5.NP bude umístěno oddělení Osteocentra, interní oddělení s lůžkovým traktem a zázemím.

Nově je navržena malá přístavba pro nový lůžkový výtah, který bude umístěn vně Pavilonu O. Součástí rekonstrukce je také přístavba nového ocelového únikového schodiště a střešní nástavby strojovny VZT a chlazení na střeše objektu. Do stávající šachty bude umístěn nový evakuační lůžkový výtah.


zavřít