Vojenská nemocnice Olomouc

Rekonstrukce operačních sálů


Realizace stavby: 07 – 10/2020

Předmětem realizace stavby byla vestavba dvou operačních sálů a zázemí pro chirurgii a ORL.

Systém vestavby operačního sálu EP MEDICAL tvoří nerezový panelový systém s povrchovou úpravou, nerezové automaticky a mechanicky posuvné dveře s povrchovou úpravou, kovové kazetové podhledy, do kterých jsou integrovány koncové prvky vzduchotechniky, vč. laminárního pole (třetí stupeň filtrace), osvětlení a ozvučení. Stěnový systém, dveře a okna jsou opatřena ochranou proti RTG záření. Nové podlahy jsou z antistatické­ho PVC.

Součástí každé vestavby operačního sálu je také multifunkční monitorovací panel integrovaný do stěnového panelu, který slouží pro ovládání a sledování požadovaných parametrů na operačním sále a k zobrazování požadovaných dat. Do stěnových panelů je integrován i nerezový nábytek (skříně na šicí a operační materiál, mycí žlaby).

Konstrukce vestavby čistých prostor umožňuje snadné umístění rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky, médií a video managementu. Jednotlivé komponenty vestavby jsou omyvatelné a odolné vůči působení dezinfekčních prostředků.

Multifunkční systém operačních sálů EP MEDICAL splňuje nejnovější funkční a technické požadavky pro zdravotnická zařízení a zohledňuje specifika potřebná k zabezpečení výkonů na operačních sálech.


zavřít