Fakultní nemocnice Olomouc

Katetrizační sál v objektu D1


Zpracování PD: 04 – 05/2020

Realizace stavby: 06 – 08/2020

Předmětem prováděcí projektové dokumentace a realizace stavby byly stavební úpravy v 1.PP objektu D1, vč. vestavby katetrizačního operačního sálu v souvislosti s instalací nového kardiografického kompletu pro elektrofyziologii do tohoto sálu.

Systém vestavby operačního sálu EP MEDICAL tvoří kovový obkladový systém UNI- EG, kovové automaticky posuvné a otočné dveře, kovové kazetové podhledy, do kterých jsou integrovány koncové prvky vzduchotechniky s třetím stupněm filtrace, osvětlení a byla zde instalována nosná konstrukce s pojezdem pro C rameno. Ze sálu byla vybudována průhledová okna do ovladovny. Kovový obkladový systém, dveře i průhledová okna jsou opatřena ochranou proti RTG záření. Nové podlahy jsou z antistatické­ho PVC.

Konstrukce vestavby čistých prostor umožňuje snadné umístění rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky, médií a video managementu. Jednotlivé komponenty vestavby jsou omyvatelné a odolné vůči působení dezinfekčních prostředků.

Součástí díla byly také stavební úpravy ovladovny a navazujících místností a ošetření čistých prostor technikou prostředí (VZT, chlazení, topení, MaR, silnoproudé rozvody, umělé osvětlení atd.).


zavřít