Fakultní nemocnice Brno

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno
Místo stavby: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Rozsah prací: realizace vestavby operačního sálu
Realizace stavby: 09/2016 – 12/2016

 

Komplexní vestavba operačního sálu a jeho zázemí pro sdružení IMOS a OHL ŽS.