Nemocnice Šumperk a.s.

Objednatel: Nemocnice Šumperk a.s.
Místo stavby: Nerudova 640/41, Šumperk
Rozsah prací: realizace vestavby operačního sálu
Realizace stavby: 12/2015 – 01/2016

 

Stavební úpravy a komplexní rekonstrukce operačního sálu a zázemí, vč. ošetření technikou prostředí (VZT, MaR, chlazení, topení, silnoproudých rozvodů atd.)

Byly provedeny stavební úpravy a vestavba čistých prostor v operačním sálu č. 6, v místnostech přípravy a buzení pacientů, kostní banky a skladu použitého prádla, které se nacházejí ve 2.NP pavilonu „C“.

Systém vestavby operačního sálu a zázemí (čistých prostor) tvoří kovový nerezový obklad MSS-EG41 s barevnou povrchovou úpravou. Automaticky posuvné dveře a otočné dveře, kovové kazetové podhledy, do kterých jsou integrovány koncové prvky vzduchotechniky s třetím stupněm filtrace (laminární pole), osvětlení a ozvučení. Ve všech rekonstruovaných místnostech jsou nové podlahy s odpovídajícími parametry pro čisté prostory.

Součástí vestavby je také integrovaný kovový nábytek (skříň na šicí materiál, skříň na operační materiál, mycí koryto tří poziční), multifunkční panel osazený do kovového obkladu, který slouží pro ovládání a sledování požadovaných parametrů na operačním sále a k zobrazování požadovaných dat a dále medicínské náhledové monitory s výklopnými klávesnicemi a přídavným přisvětlením pracovní plochy, DVD mechanikou a USB portem.

Konstrukce vestavby čistých prostor umožňuje snadné umístění rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky a médií. Jednotlivé komponenty vestavby jsou omyvatelné a odolné vůči působení dezinfekčních prostředků.