Gambro Czech Republic s.r.o.

Rekonstrukce a výstavba objektů pro výrobu dialyzačních setů / II. etapa


2009—2011

Výstavba nové výrobní a skladovací haly provozně navazující na stávající montážní halu M1C, včetně vybudování dopravní a technické infrastruktury. Úpravy a rozšíření galerie stávající haly M1C. Nástavba stávající administrativní budovy o 4. NP. Vybudováno bylo celkem 680 m² čistých prostor v třídě čistoty ISO 8 dle ISO 14644–1.


zavřít