Univerzita Palackého v Olomouci

Modernizace laboratoří fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci – Envelopě


Realizace stavby: 09/2018 – 05/2019

Předmětem projektové dokumentace a realizace stavby byla rekonstrukce laboratoří ve 4.NP stávajícího objektu Přírodovědecké fakulty.

Laboratoře a jejich technické zázemí jsou využity jako laboratoře kvantové optiky a aplikované fyziky, studijního programu Nanotechnologie, dále jako laboratoře laserů, holografie a spektroskopie.

Hlavním požadavkem objednatele bylo udržení mikroklimatu a čistoty vnitřního prostředí optických laboratoří pro zajištění provozu unikátních vědeckých přístrojů a citlivého laboratorního vybavení pro materiálový a nanomateriálový výzkum. Zejména byly kladeny požadavky na stabilní teplotu, malou rychlost proudění vzduchu, vlhkost, vibrace, hluk a čistotu prostředí.

Tři laboratoře jsou vybaveny speciálními optickými stoly na pneumatických antivibračních podpěrách umístěnými na oddilatovaných a akusticky odizolovaných blocích podlahy.


zavřít