Vysoké učení technické v Brně

Arch. Design, s.r.o., Sdružení CEITEC II
CEITEC – Středoevropský technologický institut


2012 – 2015

CEITEC je špičkové vědecko – výzkumné centrum, které od roku 2011 tvoří klíčovou součást špičkové výzkumné infrastruktury s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti pokročilých nanotechnologií a pokročilých materiálů.

CEITEC Vysoké učení technické v Brně je součástí centra vědecké excelence CEITEC.

V novém komplexu čtyř budov byly v rámci výzkumných institucí v ČR vybudovány nejrozsáhlejší čisté laboratorní prostory se špičkovými přístroji, vč. navazujícího technického zázemí. EP Rožnov, a.s. zpracovala projektovou dokumentaci technologie, čistých prostor, trubních rozvodů, VZT, chlazení a topení pro všechny objekty.

Zpracování projektové dokumentace (DSP, PD pro výběr dodavatele, DPS): 2012 – 2014

EP Rožnov, a.s. kompletně realizovala stavbu čistých prostor, vč. trubních rozvodů ve všech objektech.

V objektech A, B, E byly vybudovány čisté prostory třídy čistoty ISO 5 – ISO 9 dle ISO 14644–1 o celkové ploše: 1600 m2.

Realizace stavby: 2013 – 2015

CEITEC – prohlídka:


zavřít