Masarykova universita Brno

Investor: Masarykova universita Brno
Místo stavby: Masarykova universita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky kondenzovaných lá­tek
Objednatel: OHL ŽS, a.s. Brno
Rozsah prací: Dodávka na klíč, včetně projektové dokumentace.
Zpracování PD: 2005
Realizace: 2006
Investiční náklady: 12,5 mil. Kč

 

Zpracování projektové dokumentace pro čisté prostory. Realizace čistých prostor včetně jejich ošetření technikou prostředí a validace těchto prostorů. Dodávka a montáž provozních potrubí.

Technická data stavby:
Vybudování laboratoří pro výuku a výzkum výroby polovodičových součástek. Technologická část laboratoře zahrnuje operace fotolitografie, leptání, metalizace, difúze a měření. Součástí projektu byly čisté prostory plochy 133 m² ve třídě čistoty 6 –9 dle ČSN EN ISO 14644–1.