LISS, akciová společnost

Rozšíření vývojového centra nanopovlaků


Zpracování PD: 09/2017 – 08/2018

Realizace stavby: 10/2018 – 01/2019

Předmětem projektové dokumentace a realizace stavby byla komplexní vestavba čistých prostor třídy čistoty ISO 7 a ISO 8 (dle ISO 14 644–1) v místě vývojového centra halové části výrobního objektu. Nové pracoviště slouží k nanášení špičkových povrchových úprav materiálů.

Součástí realizace vestavby čistých prostor bylo kompletní ošetření technikou prostředí (VZT, chlazení, topení, MaR, silnoproudé rozvody, technologické odsávání, rozvody stlačeného vzduchu, technických plynů, umělé a nouzové osvětlení, zásuvkové rozvody, silové napojení nově instalovaných technologických zařízení atd.).


zavřít