CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO


Zpracování PD: 08/2019 – 06/2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zahájila přípravu výstavby nové budovy Ekonomické fakulty v areálu vysoké školy v Ostravě – Porubě. Generálním projektantem je společnost CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., pro kterého naše společnost zpracovala kompletní projektovou dokumentaci jednotlivých profesí technického zařízení budov, vč. návrhu nových a přeložek stávajících inženýrských sítí. Projektová dokumentace byla zpracována ve stupních pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro realizaci stavby.

Projektová dokumentace byla řešena v systému BIM (Building Information Modeling).

Novostavba je navržena se 4 nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Jedná se o monoblok jednoduchého půdorysného tvaru s otevřeným vnitřním atriem. Součástí projektu je také přístavba budovy H.

V rámci návrhu a zpracování projektové dokumentace byla řešena problematika vlivů na životního prostředí a zejména pak úspory energií a neobnovitelných zdrojů (využití dešťové vody, zelená střecha, nulové emise z vytápění apod.). Celková koncepce návrhu nového objektu a jeho budoucího provozu vychází z kritérií SBToolCZ, což je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby, podle kterých bude následně budova certifikována.

Z hlediska energetické náročnosti musí stavba splnit požadavky na energetickou náročnost s téměř nulovou spotřebou energie.

Autor vizualizací objektu: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Autor 3D modelů technického zařízení budov: EP Rožnov, a.s.


zavřít