PLIVA Lachema a.s.

Investor: PLIVA – Lachema a.s., Brno
Místo stavby: PLIVA – Lachema a.s., Brno
Objednatel: PLIVA – Lachema a.s., Brno
Rozsah prací: Dodávka „na klíč“ včetně projektové dokumentace + DSP (integrované), DPS.
Zpracování PD: 2007
Doba výstavby: 2008
Investiční náklady: 103,8 mil. Kč

 

Vybudováno pracoviště pro práci s cytostatiky. Ošetření technikou prostředí zajišťuje nejen čistotu provozu, ale i ochranu produktů, pracovníků a životního prostředí. Dodávka infrastruktury pro technologii.

Technická data stavby:
100 m² ve tř. čistoty 7 dle ISO 14644–1 ( „C“ dle EU GMP ) 355 m² ve tř. čistoty 9 dle ISO 14644–1 Rekonstruovaná plocha : 520 m².