Gambro Czech Republic s.r.o.

Investor: Meopta – optika, s.r.o., Přerov
Místo stavby: Kabelíkova 2682/1, Přerov
Rozsah prací: generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 2006
Doba výstavby: 2007 – 2008
Investiční náklady: 150,5 mil. Kč

 

Rekonstrukce stávajícího halového objektu s dvoupodlažní etážovou částí, ke kterému byla přistavěna nová halová skladová část. Ošetřením prostor technikou prostředí a příslušnou infrastrukturou vzniklo 3 800 m2 výrobních ploch se sociálním, technickým, logistickým a administrativním zázemím až pro 660 zaměstnanců.

Technická data stavby:
Rekonstruováno bylo cca 7000 m² stávajících ploch a přistavěno 1350 m² nových ploch. Z toho čistých prostor třídy čistoty ISO 8 (dle ISO 14644–1) bylo 3350 m2 a třídy čistoty ISO 9 (dle ISO 14644–1) bylo 500 m2.

Součástí stavby byly i příslušné inženýrské sítě s komunikacemi a parkovištěm pro 74 stání.