Finepharm a.s.

Modernizace výroby API


2009

Vestavba čistých výrobních prostor se zázemím (sušárna, chladírny) a jejich ošetření technikou prostředí. Rozvody pro výrobní technologii (elektro, trubní), sanitární technika, nábytek. Rekonstruovaná plocha 290m² z toho 190m² třídy čistoty 8 dle ISO 14644–1.