Gambro Czech Republic s.r.o.

Investor: Meopta – optika, s.r.o., Přerov
Místo stavby: Kabelíkova 2682/1, Přerov
Rozsah prací: generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 2009
Doba výstavby: 2009 – 2011
Investiční náklady: 99,8 mil Kč

 

Výstavba nové výrobní a skladovací haly provozně navazující na stávající montážní halu M1C, včetně vybudování dopravní a technické infrastruktury. Úpravy a rozšíření galerie stávající haly M1C. Nástavba stávající administrativní budovy o 4. NP.

Technická data stavby:

  • Hala H2: 25,3×54 m, zastavěná plocha 2 114 m2, užitková plocha 2053 m2, obestavěný prostor 18 780 m3.
  • Nástavba administrativní budovy: 9,4×43,2 m, zastavěná plocha 407 m2, užitková plocha 363 m2, obestavěný prostor 1 730 m3.
  • Čisté prostory třídy čistoty ISO 8 (dle ISO 14644–1) 680 m2.