HBM Pharma s.r.o.

Investor: HBM Pharma s.r.o.
Místo stavby: Sklabinská 30, Martin
Rozsah prací: generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 02 – 05/2013
Realizace stavby: 1. etapa 2. 8. – 25. 8. 2013
2. etapa 2. 8. – 11. 9. 2013
Investiční náklady: 16 mil. Kč

 

Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor.

Komplexní realizace stavby, která probíhala ve dvou etapách, v průběhu 3 týdenní odstávky výroby. Součástí realizace byly dodávky čistých prostor a jejich ošetření technikou prostředí.

Předmětem projektu byla úprava čistých prostor v 1.NP výrobního objektu pro instalaci nové plnící linky pro aseptické plnění. Rekonstrukcí byly vytvořeny čisté prostory třídy čistoty „B“. Dále byl řešen vstup a výstup personálu (třída čistoty „D/C“ a „C/B“), úprava stávajícího prostoru mytí, praní a sušení na třídu čistoty „C“.