ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Investor: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Místo stavby: areál ON Semiconductor v Rožnově p. R.
Objednatel: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Rozsah prací: Projektová dokumentace, dodávka a montáž čistých prostorů.
Zpracování PD: 2010
Realizace: 2010 – 2011
Investiční náklady:: 43 mil. Kč

 

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, autorský dozor dodávka a montáž čistých prostorů, vč. vzduchotechniky a MaR.

Technická data stavby:
V rámci této zakázky byly vybudovány nejmodernější čisté prostory pro fotolitografii ve střední Evropě. Třídy čistoty: 10 – 100 000 dle FS 209E (třída 4 dle ISO 14644–1). Stávající oběhové jednotky byly nahrazeny integrovanými jednotkami FFU.
Zajímavostí je také „čistý výtah“, který bylo nutné vybudovat pro přesuny zaměstnanců v čistých prostorách umístěných ve více podlažích.