ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Investor: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Místo stavby: areál ON Semiconductor v Rožnově p. R.
Objednatel: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Rozsah prací: Kompletní projektová dokumentace a inženýrská činnost.
Zpracování PD: 2011
Předpokládané investiční náklady: 900 mil. Kč

 

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby, inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Technická data stavby:
Předmětem stavby jsou čisté prostory tříd čistoty 10 – 100 000 dle FS 209E (tříd 4 – 8 dle ISO 14644–1) o celkové ploše 7790 m².
Z toho čisté prostory třídy čistoty 10 a 100: 2140 m², třídy čistoty 1000 a 10 000: 4180 m².