ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Investor: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Místo stavby: areál ON Semiconductor v Rožnově p. R.
Objednatel: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Rozsah prací: Projektová dokumentace, inženýrská činnost, dodávka a montáž oběhových jednotek.
Zpracování PD: 2011
Realizace: 2012
Předpokládané investiční náklady: 131 mil. Kč

 

Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby, inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dodávka a montáž oběhových jednotek.

Technická data stavby:
Součástí stavby byly dodávky oběhových jednotek do čistých prostor tříd čistoty 1 – 100 000 dle FS 209E (tříd 3 – 8 dle ISO 14644–1) o celkové ploše 1750 m².
Z toho čisté prostory třídy čistoty 1: 8,5 m², třídy čistoty 10: 153 m², třídy čistoty 100 – 10 000: 1165 m².