ABB s.r.o.

Investor: ABB s.r.o.
Místo stavby: Novodvorská 1768/138a, Praha 4
Rozsah prací: generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 03 – 07/2011
Realizace stavby: 03 – 08/2012
Investiční náklady: 175 mil. Kč

 

Generální projektant – vypracování studie stavby, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, inženýrská činnost pro obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Generální dodavatel – kompletní realizace stavby, včetně dodávky více než 1500 m2 čistých prostor třídy čistoty ISO 6, ISO 7 a ISO 8 dle ISO 14644–1 a jejich ošetření technikou prostředí.

Realizace stavby probíhala ve velmi krátkém termínu. Přípravná fáze, kdy byla vybudována nástavba pro strojovny VZT a chlazení, probíhala během měsíce března a dubna 2012.
Samotnou realizaci stavby bylo možné provádět pouze v době odstávky výroby od 1. května do 15. srpna 2012.

Technická data stavby:
V rámci této zakázky proběhla rekonstrukce stávajících objektů LST I a LST II, závodu výroby výkonových polovodičových součástek.

V objektu LST I byla provedena kompletní rekonstrukce všech tří výrobních podlaží. Dále bylo v části suterénu vybudováno nové technické zázemí pro navazující čisté prostory (demistanice, neutralizační stanice, chemické a ostatní sklady). Strojovna VZT a chlazení byla vybudována v nové nástavbě na střeše objektu.

Plochy nových čistých prostor v objektu LST I:

1.PP Třída čistoty ISO 8 (dle ISO 14 644–1): 205 m2
1.NP Třída čistoty ISO 8 (dle ISO 14 644–1): 242 m2
Třída čistoty ISO 7 (dle ISO 14 644–1): 504 m2
Třída čistoty ISO 6 (dle ISO 14 644–1): 435 m2
2.NP Třída čistoty ISO 7 (dle ISO 14 644–1): 152 m2

V objektu LST II byl rekonstruován prostor příjmu materiálu a expedice výrobků, byl vybudován prostor pro pouzdření a proběhly úpravy dalších výrobních prostor.

Výrobní prostory byly doplněny o potřebnou technickou infrastrukturu a zázemí zaměstnanců.