ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Investor: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Místo stavby: 1. máje 2230, Rožnov p. R.
Objednatel: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Rozsah prací: generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 2011
Realizace stavby: 2011 – 2013
Investiční náklady: 150 mil. Kč

 

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby, zpracování prováděcího projektu, inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Kompletní realizace stavby, včetně dodávky čistých prostor a jejich ošetření technikou prostředí. Dodávka infrastruktury pro technologii.

Technická data stavby:
Předmětem stavby jsou čisté prostory tříd čistoty ISO 4 – 9 (dle ISO 14644–1) o celkové ploše 5250 m2.
Z toho čisté prostory

  • třídy čistoty ISO 4 (dle ISO 14644–1): 490 m2,
  • třídy čistoty ISO 5 (dle ISO 14644–1): 554 m2,
  • třídy čistoty ISO 6 (dle ISO 14644–1): 1970 m2,
  • třídy čistoty ISO 7 (dle ISO 14644–1): 89 m2,
  • třídy čistoty ISO 8 (dle ISO 14644–1): 626 m2.