ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Modernizace čistých prostor M8


2016—2018

Zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a projekční inženýrská činnost.

Kompletní rekonstrukce čistých prostor v třídě čistoty 4 až 7 dle ISO 14644 o celkové ploše 2 150 m² a ostatních ploch ve výměře 6 200 m². Realizace v dílčích etapách, vždy při zachování plného provozu okolních výrobních prostor.


zavřít