ANAFRA s.r.o.

Datacentrum


Rozsah prací: generální projektant

Zpracování PD: 6/2020 – 10/2020

Společnost ANAFRA se zabývá poskytováním specializovaných služeb v oblasti IT technologií. Zaměřuje se především na serverové technologie a poskytování cloudových služeb.

Společnost se rozhodla vybudovat nové datacentrum v Rožnově pod Radhoštěm a to v původním objektu čističky průmyslových odpadních vod. Celá rekonstrukce objektu byla řešena jako „Brownfield“, tzn. nalezení zcela nového a diametrálně odlišného využití pro původní stavbu.

Naše společnost byla generálním projektantem a zpracovala kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby. Zároveň byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, na jejímž základě byla zajištěna změna stavby před jejím dokončením.

Projektová dokumentace byla řešena systémem BIM v úrovni detailu LOD 300, který umožňuje koordinaci a optimalizaci jednotlivých stavebních částí a energetických zdrojů i efektivní využití investičních a následně provozních nákladů. Díky aktivnímu přístupu investora k aplikaci tvorby digitálního dvojčete budovy, byl již v rámci přípravy stavby zpracován návrh, se kterým byl investor ztotožněn a v rámci realizace nedocházelo k zásadním změnám.

Objekt byl navržen jako rekonverze původní průmyslové stavby se dvěma podzemními a dvěma nadzemními podlažími. V podzemních prostorách bylo umístěno datové centrum a jeho zázemí. V nových pěti nadzemních podlažích jsou umístěny kancelářské, výrobní a skladové prostory firmy. Součástí výrobních prostor jsou dva rozdělené provozy bezprašných výrobních prostor s vlastní šatnou a sociálním zázemím. V nejvyšším patře se nachází přednáškový a školící prostor se zelenou terasou s výhledem na okolní krajinu.

V rámci návrhu a zpracování projektové dokumentace byla řešena problematika vlivů na životní prostředí a zejména pak úspory energií a neobnovitelných zdrojů. Pro vytápění budovy byla využita technologie tepelných čerpadel se zdroji, využívajícími odpadní teplo z chlazení technologie datacentra. Na střeše objektu byla instalována fotovoltaická elektrárna a celá budova je automatizována a je optimalizováno veškeré ovládání světel, stínění, teploty a vzduchotechniky. Silnoproudé rozvody jsou parametrizovány a řízeny nadřazeným systémem řízení KNX.

Z hlediska energetické náročnosti budova splňuje požadavky na objekt s téměř nulovou spotřebou energie.

V soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2022 obdržela tato stavba Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu, které ocenilo propojení stavebnictví, vyjádřené úspěšnou rekonstrukcí objektu čističky odpadních vod, s infrastrukturou pro rozvíjející se digitalizaci a s využitím moderních technologií pro vysoce ekologický provoz budovy.

Autor architektonického návrhu budovy: Ing. Arch. Bohdan Frnka
Autor 3D modelů: EP Rožnov, a.s.
Spolupráce na projekční přípravě: Technika budov s.r.o., IQ Budovy s.r.o., Hladík a Chalivopulos s.r.o.


zavřít