Continental Automotive Czech Republic s.r.o. – závod ve Frenštátě pod Radhoštěm

Investor: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Místo stavby: Kopanská 1713, Frenštát pod Radhoštěm
Rozsah prací: Generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 09 – 11/2012
Realizace stavby: 04 – 11/2013
Investiční náklady: 46 mil. Kč

 

Byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace, vč. provádění inženýrské činnosti.

Realizace stavby probíhala za plného provozu výroby zákazníka. Ve třech etapách byly realizovány stavební úpravy více než 2400 m2 stávající výrobní haly.

Předmětem projektu bylo oddělení výrobních linek SMT centra od ostatní výrobní technologie v hale a vytvoření stabilních parametrů teploty a relativní vlhkosti, tak aby byla omezena prašnost a byla dosažena vyšší efektivnost výrobních procesů.

V části stávající haly byla pro SMT centrum vybudována samostatná vestavba a ve 2.NP přístavby haly byly vybudovány nové strojovny VZT a chlazení. Vzhledem k tomu, že stávající konstrukce střechy haly nebyla dimenzována pro další zatížení bylo nutné vybudovat nad výrobními linkami SMT centra novou pomocnou ocelovou konstrukci o rozponu 21 metrů. Ta sloužila k zavěšení pochůzího panelového kovového podhledu, který zároveň vytvořil technické patro pro rozvody médií a VZT.

Vestavba prostoru SMT centra je navržena tak, aby zde v budoucnu bylo možné dosáhnout definovanou třídu čistoty dle ISO 14644–1.