PWO Czech Republic a.s.

Investor: PWO Czech Republic a.s.
Místo stavby: Palackého 1261, Valašské Meziříčí
Rozsah prací: Generální projektant a dodavatel
Zpracování PD přístavba lisovny H15a: 2/2016 – 6/2016
Realizace stavby přístavba lisovny H15a: 10/2016 – 7/2017 (dokončení)

 

Generální projektant – zpracování studie, vypracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu zjišťovacího řízení a dokumentace pro územní rozhodnutí na cílový stav areálu, dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, inženýrská činnost.

Generální dodavatel – kompletní realizace stavby. Výstavba přístavby lisovny H15a byla zahájena v 10/2016. Stavba byla dokončena v 9/2017. V rámci přístavby lisovny H15a byla vybudována nová lisovna kde je v současné době instalován servolis pro transférové nástroje s maximální lisovací silou 1600 tun. Pro druhý lis s minimálně stejnou lisovací silou je provedena stavební připravenost. Objekt lisovny je jednopodlažní železobetonová dvoulodní hala. V hale byly instalovány tři dráhy se třemi mostovými jeřáby. Celková zastavěná plocha přístavby lisovny H15a je cca 2500 m2. Světlá výška haly je více než 13 m.