Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.

Investor: Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.
Místo stavby: Průmyslový park 300, Vlčovice, Kopřivnice
Rozsah prací: Generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 1/2017 – 3/2017
Realizace stavby: 4/2017 – 6/2017

 

Generální projektant – zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, dokumentace skutečného stavu po ukončení realizace a inženýrská činnost.

Generální dodavatel – kompletní vestavba čistých prostor v třídě čistoty ISO 9 (dle ISO 14644 – 1) o celkové ploše 300 m2 včetně personální a materiálové propusti. Nosným prvkem pro vestavbu čistých prostor bude ocelová konstrukce.