PWO Czech Republic a.s.

Investor: PWO Czech Republic a.s.
Místo stavby: Palackého 1261, Valašské Meziříčí
Rozsah prací: Generální projektant a dodavatel
Zpracování PD 3. etapa: 04/2014 – 10/2014
Realizace stavby 3. etapa: 10/2014 – 06/2015

 

Generální projektant – zpracování studie, vypracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu zjišťovacího řízení a dokumentace pro územní rozhodnutí na cílový stav areálu, dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, inženýrská činnost.

Generální dodavatel – kompletní realizace stavby. Výstavba výrobního areálu probíhala ve třech časově velmi krátkých a náročných etapách. Byla zahájena v 06/2014 výstavbou 1. etapy logisticko – montážní haly, která byla uvedena do provozu za necelých 6 měsíců v 11/2014. Následovalo dokončení souběžně stavěné 2. etapy logisticko – montážní haly v 01/2015. Výstavba 3. etapy – lisovny byla zahájena v 10/2014 a byla investorovi předána v 06/2015.

V rámci 3. etapy rozšíření výrobního areálu byla vybudována nová lisovna, která je přímo propojena s logisticko – montážní halou.

V hale byl instalován lis s kapacitou 1250 tun a následně k němu přibude další s kapacitou 800 tun.

Objekt lisovny je jednopodlažní železobetonová dvou lodní hala. Na severní straně haly byla vybudována třípodlažní vestavba, ve které jsou umístěny kanceláře, zázemí a šatny zaměstnanců pro lisovnu, denní místnost, dílny a prostory pro technologickou podporu lisů.

V jihozápadní části přístavby jsou umístěny trafostanice a kontejnery pro kovový odpad z lisování. V hale byly instalovány dvě dráhy se čtyřmi portálovými jeřáby.

Celková zastavěná plocha lisovny (3. etapa) je 2360 m2. Světlá výška haly je více než 13 m.

Stávající výrobní areál firmy PWO Czech Republic a.s. byl v rámci 1. – 3. etapy výstavby rozšířen o nové objekty s celkovou zastavěnou plochou 11 630 m2, přičemž podlažní plocha těchto staveb je více než 13 000 m2.