Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod v Brandýse nad Labem

Investor: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Místo stavby: Průmyslová 1851, Brandýs nad Labem
Rozsah prací: Generální projektant a dodavatel
Zpracování PD: 01 – 04/2014
Realizace stavby: 07 – 12/2014

 

Generální projektant – zpracování studie, vypracování projektové dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provádění stavby, inženýrská činnost.

Generální dodavatel – kompletní realizace stavby.

Realizace přístavby haly H1, ve které byly vybudovány čisté prostory třídy čistoty ISO 7 a ISO 8 (dle ISO7 14644–1) pro montáž dotykových displejů (pro automobilový průmysl). Nová přístavba je dvoupodlažní, v 1.NP je umístěn čistý prostor, ve 2.NP technické zázemí (strojovny). Přístavba je se stávající výrobní halou komunikačně propojena, kdy ve stávající hale H1 byl vybudován systém materiálových a personálních propustí.

Do nového čistého prostoru v 1. NP byla umístěna jedna montážní linka. Vzhledem k předpokladu, že v budoucnu budou instalovány další dvě montážní linky, je přístavba stavebně a energeticky navržena s ohledem na rozšíření čistých prostor. Plocha nových čistých prostor třídy čistoty ISO 7 a ISO 8 (dle ISO 14644–1) realizovaných v 1. etapě (jedna linka) je 223 m2.

Součástí díla byly také stavební úpravy haly H1, přemístění stávajícího systému chlazení pro technologii a vzduchotechniku (chladící věže a kompresorová chladící jednotka), vč. provedení trubního mostu pro média a elektro pro chladící věž umístěnou cca 30 m jižně od přístavby, přeložení technologického odtahu SMT pecí a další navazující úpravy infrastruktury.