PWO Czech Republic a.s.

Investor: PWO Czech Republic a.s.
Místo stavby: Palackého 1261, Valašské Meziříčí
Rozsah prací: Generální projektant a dodavatel
Průzkumy a příprava PD: 04 – 10/2013
Zpracování PD
1.- 2. etapa:
11/2013 – 04/2014
Realizace stavby
1.- 2. etapa:
06/2014 – 01/2015

 

Generální projektant – zpracování studie, vypracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu zjišťovacího řízení a dokumentace pro územní rozhodnutí na cílový stav areálu, dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, inženýrská činnost.

Generální dodavatel – kompletní realizace stavby. Výstavba výrobního areálu probíhala ve třech časově velmi krátkých a náročných etapách. Byla zahájena v 06/2014 výstavbou 1. etapy, která byla uvedena do provozu za necelých 6 měsíců v 11/2014. Následovalo dokončení souběžně stavěné 2. etapy montážně – logistické haly v 01/2015. Výstavba 3. etapy – lisovny byla zahájena v 10/2014 a byla investorovi předána v 06/2015.

Ve dvou etapách byla vybudována nová logisticko – montážní hala a další navazující objekty v rámci průmyslového areálu PWO.

Nová hala je jednopodlažní, na jižní a severní straně byly vybudovány dvoupodlažní vestavby, ve kterých jsou umístěny kanceláře, dílny, IT room, zázemí zaměstnanců (šatny, denní místnost), dále také trafostanice s rozvodnou VN, NN a kompresorovna s kotelnou.

Celková zastavěná plocha logisticko – montážní haly (1. – 2. etapa) je 9270 m2.

Na jižní straně haly bylo vybudováno rozsáhlé zastřešení příjezdové komunikace a expedice, na severní straně bylo vybudováno zastřešení, které je napojeno na stávající haly a zastřešuje průmyslovou komunikaci.

Dále bylo vybudováno nové parkoviště pro zaměstnance firmy o ploše 5300 m2 s kapacitou 194 parkovacích stání pro osobní automobily, kolárna a kryté stání pro motocykly.

V rámci 1. etapy byl rekonstruován stávající administrativní objekt navazující na logisticko – montážní halu.

Součástí projektu bylo také nové řešení logistiky, zásobování, expedice hotových výrobků a systému šrotového hospodářství.