LAKOVNA HAJDÍK s.r.o.

Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav


2016

Zpracování projektové dokumentace nového výrobního areálu společnosti Lakovna Hajdík s.r.o. v průmyslové zóně Valašské Meziříčí – Lešná pro umístění technologií povrchových úprav plastů s použitím chemických a elektrolytických postupů, lisovny a navazující technické, provozní a logistické zázemí. Projektová dokumentace zpracovaná ve stupni studie, DUR a DSP.


zavřít