Rekonstrukce přípravy injekčních roztoků

Informace k projektu

Investor: HBM Pharma, s.r.o.
Místo stavby: HBM Pharma, s.r.o., Martin, Slovenská republika
Objednatel: HBM Pharma, s.r.o.
Rozsah prací: Studie a dokumentace pro provádění stavby.
Zpracování PD: 2008
Doba výstavby: 2009
Investiční náklady: cca 10,0 mil. Kč

 

Přípravu injekčních roztoků vyprojektovala naše firma v r. 1994, převážně ve třídě čistoty „D“ dle EU GMP (třída 8 dle ISO 14644–1). Rekonstrukcí těchto prostorů byla třída čistoty zvýšena na třídu „C“ dle EU GMP (třídu 7 dle ISO 14644–1) pro zavedení aseptické výroby lékových forem.

Technická data stavby:
Z původního prostoru 700 m² ve třídě „D“ bylo rekonstruováno 470 m² na třídu „C“ a 40 m² na třídu „C/D“.


zavřít