CZ EN RU

 

EP < Reference < Archív < Průmyslové stavby < ON Semiconductor Piešťany (Slovenská republika)

Reference / Průmyslové stavby

ON Semiconductor Piešťany (Slovenská republika)
Rekonstrukce výroby čipů – linka C-MOS< zpět

 

V rámci projektu byla řešena rekonstrukce stávající pracovišť PAA0, PAA1 o rozloze 2 225 m² ve stávajícím halovém objektu M1, jako i stavební úpravy sociálně-administrativního objektu C2 o ploše cca 510 m². Zrekonstruované a upravené prostory slouží potřebám polovodičové výroby čipů na lince C-MOS. Kapacita pracoviště je 6 000 Ks SiD o průměre 4“ za týden v úrovni „design rules 2,5–3 m“.
Výrobní prostory jsou stavebně řešené úpravou původních pracovišť, které byly vybudované začátkem 80-tých let. Původní klimatizace v části PAA0 byla nahrazena novou, taktéž byl v této části nainstalovaný nový filtrační tlakový strop. V této části pracoviště byla namontována nová zdvojená podlaha. Ve většině výrobních prostor je zajištěna třída čistoty 1000, resp. podle potřeby technologie třída čistoty 100. V celém pracovišti byly nainstalovány nové rozvody energií a médií.

Rozsah činností EP:
EP Rožnov a.s. zpracovala kompletní novou projektovou dokumentaci, zároveň plnila na stavbě funkci generálního dodavatele rekonstrukčních prací čistých prostor, energetických částí a potřebného technického zázemí.

Rekonstrukční práce spočívaly v:

  • Náhradě VZT jednotek v části PAA0 a taktéž v dodávce nových distribučních prvků
  • Výměně tlakového stropu v části PAA0, včetně dodávky a instalace HEPA filtrů
  • Dodávce a montáži kovových příček, dveří, překládacích skříní apod.
  • Montáži nové kovové zdvojené podlahy v prostoru PAA0
  • Kompletní elektroinstalaci silnoproud, osvětlení, SLP, EPS
  • Technologickém a havarijním odsávání
  • Kompletní rekonstrukci sociálněadminis­trativního zázemí pracoviště obj. C2
  • Stavebních úpravách, bourání a demoličních pracích
  • Vybudování energetického zázemí
  • Oživení, nastavení a vyregulovaní systému VZT, včetně kvalifikace výrobních prostorEP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720
Rožnov pod Radhoštěm 756 61
GPS: 49°27'24.437"N, 18°8'51.669"E

O společnostiNaše službyReference  Integrovaný systém managementu  Společnosti ve skupiněKariéraKontakty


+420 571 664 111

+420 571 664 400

ep@eproznov.cz


© 2013 – 2014 webdesign: jacha.cz, programování: MARF reklamní agenturatvorba webových stránek.
Mapa stránek.