CZ EN RU

 

EP < O společnosti < DOTACE

O společnosti / DOTACE

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt, na němž se podílíme s partery, společnostmi EPIGON spol. s r.o. a Cellthera, s.r.o.

Název projektu: INO­VATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ZPRACOVÁNÍ BIOMEDICÍNSKÝCH PŘÍPRAVKŮ V UZAVŘENÉM SYSTÉMU

Registrační číslo: CZ.01.1­.02/0.0/0.0/16_084/00­10379

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost, podprogram APLIKACE III a je zaměřen na výzkum a vývoj na trhu zatím nedostupné integrované biotechnologické platformy umožňující provádět pokročilé biologické a biochemické operace na tkáňových kulturách.

Konstrukce celého systému bude založena na implementaci jednotlivých zařízení, používajících se k biologickým manipulacím s buněčnými kulturami, do jediného kontrolovaného a odděleného prostoru. Současně bude celý tento komplex periodicky dekontaminován pomocí plynných médií a řízen řídicím systémem.

V důsledku úspěšně vyřešeného projektu dojde k rozšíření pokročilých technik buněčných manipulací mimo specializovaná pracoviště. Toto rozšíření se bude týkat zejména akademické a výzkumné sféry ale také ve velké míře se předpokládá šíření těchto technik do méně rozvinutých zemí. V důsledku expanze této nové technologie dojde ke zlepšení kvalitativní stránky lidského života, neboť tato technologie nahrazuje celou řadu běžně používaných léčebných postupů.

EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720
Rožnov pod Radhoštěm 756 61
GPS: 49°27'24.437"N, 18°8'51.669"E

O společnostiNaše službyReference  Integrovaný systém managementu  Společnosti ve skupiněKariéraKontakty


+420 571 664 111

+420 571 664 400

ep@eproznov.cz


© 2013 – 2014 webdesign: jacha.cz, programování: MARF reklamní agenturatvorba webových stránek.
Mapa stránek.