CZ EN RU

 

EP < O společnosti < Historie a současnost

O společnosti / Historie a současnost

Historie společnosti sahá až do roku 1959, kdy bylo založeno projekční středisko Tesly Rožnov. Tesla Rožnov byla původně specializovaným výrobcem vakuové techniky a v 50. letech 20. stol. se přeorientovala na výrobu aktivních polovodičových součástek. Projekční středisko zpracovávalo projekty nejen pro Teslu Rožnov, ale i pro závody v rámci koncernu po celé republice. Od roku 1964 zde postupně vznikaly projekty prvního klimatizačního zařízení a prvních čistých prostor (třídy čistoty 100 – 10 000). V roce 1968 bylo vyprojektováno první výpočetní středisko a v roce 1971 byl vypracován první projekt výroby integrovaných obvodů. V roce 1976 se začalo s projekty výroby barevné televizní obrazovky.

Projekční středisko Tesly Rožnov bylo předchůdcem Elektroprojekty Rožnov, kde vznikala tradice náročných, zejména čistých prostor. V tom byla jeho jedinečnost v rámci celé vznikající Elektroprojekty Praha. Ta byla založena v roce 1982 jako projektová a inženýrská organizace. Jedním z jejích odštěpných závodů se stal závod v Rožnově pod Radhoštěm, který byl ze všech závodů Elektroprojekty Praha personálně největší a ve svém oboru nejzkušenější.

V roce 1983 objednalo Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu u Elektroprojekty Rožnov vypracování studie „Čistá pracoviště pro elektrotechniku“. Na jejím základě a za spolupráce ČVUT Praha – FS, VÚ vzduchotechniky Praha a Janky Praha vznikla a v roce 1985 byla ministrem schválena typizační směrnice „Čisté prostory pro elektrotechniku“, což byl u nás první komplexní a ucelený materiál z této oblasti.

V oblasti vlastní projektové činnosti bylo hlavním zákazníkem Elektroprojekty Rožnov GŘ Tesla elektronické součástky se svými závody. V této době se masově rozvíjela výroba integrovaných obvodů, které se vyráběly především v Rožnově a v Piešťanech. Byly rekonstruovány nebo nově postaveny tisíce čtverečních metrů čistých prostor.

V letech 1984 – 1991 Elektropro­jekta Rožnov vyprojektovala a inženýrsky zabezpečila celkem 4500 m2 čistých prostor se zázemím a náročnou energetickou infrastrukturou.

V tomto období zažívala Elektroprojekta Rožnov dynamický rozvoj po stránce personální, odborné i materiálního vybavení.

 

 

V roce 1990 se z Elektroprojekty Rožnov stal státní podnik. O dva roky později byl schválen privatizační projekt a dne 29. dubna 1992 byla Elektroprojekta Rožnov zapsána do obchodního rejstříku jako akciová společnost.

Od počátku 90. let, v důsledku negativního vývoje v elektrotechnickém průmyslu, začala společnost rozvíjet svoji činnost také v jiných oblastech a rozsah projekční a realizační činnosti firmy se postupně rozšířil, kromě elektrotechniky, také do farmacie, zdravotnictví, optiky, výroby zdravotnické techniky apod.

Byly realizovány první projekty v Galeně Opava, Biointeru Praha a také ve zdravotnictví. Byly rekonstruovány operační sály, JIP i lůžkové části např. v nemocnici v Piešťanech, ve Frýdku – Místku, v Karviné – Ráji, ve Valašském Meziříčí, ve Zlíně. V roce 1991 působila Elektroprojekta Rožnov jako technický dozor investora při výstavbě Fakultní nemocnice Praha – Motol.

Až po téměř deseti letech byly obnoveny investice do elektroniky a Tesla Sezam, a.s. v Rožnově začala vyrábět pro Motorolu čipy bipolární technologií na 4“ Si deskách. Proto se rekonstruovaly čisté prostory v objektu M1 i M8 a postupně se zvyšovaly kapacity výroby, což do roku 2001 představovalo rekonstrukci cca 5500 m2 čistých prostor. V roce 1999 se rekonstruovaly i čisté prostory pro Terosil a.s. a zahájily se rekonstrukce pro SEI a.s. Piešťany.

Konec 20. století byl také charakteristický pro rozvoj farmacie a Elektroprojekta realizovala čisté prostory v Plivě – Lachemě Brno. Začaly i první projekty v Meoptě – optice v Přerově, která se stala jedním z nejvýznamnějších zákazníků Elektroprojekty.

 

Ve farmacii byli od roku 2000 získáni noví zákazníci nejen v ČR např. Noventis Zlín, VÚVEL Brno, ICN Czech Republic, ale i v zahraničí např. Sanitas Kaunas v Litvě, Grindeks Pharma Riga v Lotyšsku, Fermentas VUAB v Litvě, Ria Panda v Moskvě, Q-TEC ve Švýcarsku.

Pro stálé zákazníky jako byla Pliva – Lachema Brno a Hoechst – Biotika v Martině byly postupně realizovány analytické laboratoře pro práci s cytostatiky, Pt substance, prostory pro výrobu CTS tablet, Pilot-Plant, laboratoře výroby Oxaliplatinu a Irinotekanu, mikrobiologie, čisté prostory pro balící linku apod.

V oblasti výroby zdravotnické techniky byl pro MPH Medical Devices v Přelouči postaven ve dvou etapách závod na výrobu a montáž dialyzačních setů.

Nejvýznamnější stavbou v tomto období ve zdravotnictví byla výstavba a rekonstrukce Státní slezské nemocnice v Opavě. Pokračovaly také rekonstrukce v Nemocnici Karviná – Ráj, v Karvinské hornické nemocnici, v Nemocnici v Novém Městě na Moravě, ve FN Ostrava, v Nemocnici Milosrdných bratří Brno, ve VFU Brno a dalších.

 

I přesto, že některá období ve vývoji firmy byla velmi nepříznivá, podařilo se jí vždy přežít a stabilizovat se.

Vzhledem k tomu, že dosavadní název společnosti nepostihoval dostatečně celý rozsah nabízených služeb a zároveň ve snaze o zachování kontinuity a tradice společnosti, odsouhlasila mimořádná valná hromada od 1. ledna 2010 změnu obchodní firmy z Elektroprojekta Rožnov, a.s. na EP Rožnov, a.s..

V současnosti je EP Rožnov, a.s. projekční, inženýrskou a dodavatelskou společností, poskytující komplexní služby v investiční výstavbě, v oblasti náročných technologií se specializací na čisté a klimatizované prostory. Své služby nabízí v oblasti elektrotechnického průmyslu, farmacie, optiky, výroby zdravotnické techniky, zdravotnictví, občanské výstavby a v dalších oblastech průmyslové výstavby.

Zakázky projekční i realizační jsou realizovány nejen v České republice, ale také v zahraničí např. v Rusku, v Litvě, v Lotyšsku a na Slovensku.

Mezi nejvýznamnější realizované zakázky v tomto období patří, v oblasti výroby zdravotnické techniky, vybudování výrobního areálu pro montáž dialyzačních setů, vč. výstavby nové výrobní a skladovací haly a rekonstrukce administrativní budovy pro Gambro Czech Republic s.r.o. v Přerově.

Pro společnost Meopta-optika s.r.o. jsou průběžně realizovány rekonstrukce výrobních prostor pro výrobu optických výrobků, např. čistá buňka, čisté prostory pro fotochemii a pro vakuové aparatury, prostory pro montáž RTG převaděčů atd. Byl také rekonstruován objekt pro výzkum a vývoj.

Ve zdravotnictví jsou převážně realizovány vestavby operačních sálů a zázemí např. pro Perfect Clinic a Fakultní Thomayerovu nemocnici v Praze. Nadále probíhají projekčně i realizačně rekonstrukce jednotlivých částí Karvinské hornické nemocnice, Nemocnice Karviné – Ráj, Nemocnice Znojmo apod.

V oblasti elektrotechniky jsou nadále rekonstruovány čisté prostory pro výrobu čipů, pro stále vyšší integraci, kapacitu i velikosti Si desek, pro ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. V roce 2011 zde byly vybudovány nejmodernější čisté prostory pro fotolitografii ve střední Evropě (třída čistoty 4 dle ČSN EN ISO 14644–1).

Pro společnost Pulsar v Moskvě byly rekonstruovány objekty pro výrobu mikroelektronických komponentů.

Největší zakázkou v letech 2011 – 2012 je rekonstrukce objektů ABB s.r.o., kde EP Rožnov, a.s. byla generálním projektantem i dodavatelem a byly rekonstruovány výrobní prostory pro výrobu výkonových polovodičových součástek. Bylo vybudováno více než 1500 m2 čistých prostor.

EP Rožnov, a.s. je silnou a prosperující společností, která patří k nejlepším firmám v oblasti projektování a realizace čistých a klimatizovaných prostor. Pro svou historii, průkopnictví, osvětovou činnost a výchovu pracovníků vlastních i cizích jí v oblasti čistých prostor patří prvenství.
EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720
Rožnov pod Radhoštěm 756 61
GPS: 49°27'24.437"N, 18°8'51.669"E

O společnostiNaše službyReference  Integrovaný systém managementu  Společnosti ve skupiněKariéraKontakty


+420 571 664 111

+420 571 664 400

ep@eproznov.cz


© 2013 – 2014 webdesign: jacha.cz, programování: MARF reklamní agenturatvorba webových stránek.
Mapa stránek.