CZ EN RU

 

EP < Integrovaný systém managementu < Politika ISM

Integrovaný systém managementu / Politika ISM

EP Rožnov, a.s. chce být spolehlivým a všestranným partnerem pro zákazníka při přípravě a realizaci jeho investičních záměrů.

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti projekční, inženýrské a dodavatelské činnosti v nejvyšší kvalitě, které jsou předpokladem dosažení spokojenosti a podnikatelských cílů našich zákazníků.

Vedení společnosti trvale usiluje o vytváření podmínek pro stabilizovaný a motivovaný tým svých zaměstnanců.

Zároveň si je EP Rožnov, a.s. plně vědoma své zodpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce.

Společnost má zavedený integrovaný systém managementu (QMS – EMS – OHSAS) a vedení společnosti odpovídá za jeho efektivnost.

 

Vedení společnosti se, ve prospěch rozvoje společnosti, zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů zavazuje:

  • k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu,
  • k vytváření vhodných pracovních podmínek a podmínek pro profesní i osobní rozvoj zaměstnanců,
  • k rozvoji firemní kultury,
  • k udržování otevřené komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými stranami (tj. zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vlastníci, orgány státní správy a příslušné instituce),
  • k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP,
  • k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění a vzniku odpadů,
  • k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se společnost zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP a k plnění závazných povinností v oblasti EMS.

 

Vedení společnosti očekává od všech svých zaměstnanců:

  • kvalitní, profesionální a zodpovědný přístup k práci,
  • podílení se na zlepšování integrovaného systému managementu ve všech činnostech společnosti,
  • zodpovědný přístup k nebezpečím v oblasti BOZP a k ochraně životního prostředí.

Politika integrovaného systému managementu je platná a závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

Ing. Pavel Scholz
ředitel

 
EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720
Rožnov pod Radhoštěm 756 61
GPS: 49°27'24.437"N, 18°8'51.669"E

O společnostiNaše službyReference  Integrovaný systém managementu  Společnosti ve skupiněKariéraKontakty


+420 571 664 111

+420 571 664 400

ep@eproznov.cz


© 2013 – 2014 webdesign: jacha.cz, programování: MARF reklamní agenturatvorba webových stránek.
Mapa stránek.